Jak wyglądają procedury celne przy eksporcie do Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Po kilkukrotnym przesuwaniu ostatecznego terminu, Wielka Brytania w końcu opuściła Unię Europejską o północy 31 stycznia 2020 roku. Jednak przez następne jedenaście miesięcy trwał okres przejściowy, w którym towary przepływały przez granicę bez pełnych formalności celnych. W 2021 okres przejściowy się zakończył i dziś ze Zjednoczonym Królestwem handluje się już na podobnych zasadach, co z innymi krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Dla polskich przedsiębiorców, eksportujących swoje wyroby do Wielkiej Brytanii, oznacza to konieczność poddania się szeregowi procedur.

Zasady obowiązujące przy eksporcie z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii

Zacznijmy od tego, że dla wszystkich towarów wwożonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa wymagane są deklaracje celne. Przedsiębiorca może składać je samodzielnie lub za pośrednictwem agencji celnej albo przewoźnika. Związana jest z tym konieczność rejestracji w usłudze „eKlient” oraz wystąpienie o nadanie numeru EORI  (skrót od „Economic Operators’ Registration and Identication”, czyli Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych). Przy tym opcja odroczonej odprawy celnej nie jest już dostępna.

Towary dostarczane do Wielkiej Brytanii podlegają standardowej kontroli celnej, a wjeżdżające do Zjednoczonego Królestwa samochody towarowe muszą trafić do systemu GVMS („Goods Vehicle Movement Service” – Usługa Przemieszczania Pojazdów Towarowych). Szczególne wymagania dotyczą produktów pochodzenia zwierzęcego. Potrzebne jest świadectwo weterynaryjne, wydane przez stosowne organy państwa eksportującego. Ponadto przedsiębiorca złożyć musi pre-notyfikacji za pomocą IPAFFS („Import of Products, Animals, Food and Feed System” – System Importu Produktów, Zwierząt, Żywności i Pasz).

Jak więc widać, Brexit znacząco skomplikował eksport towarów do Zjednoczonego Królestwa. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych specjalistów z agencji celnej, którzy dopilnują, aby wszystkie formalności zostały spełnione.