Świadectwa pochodzenia towaru i legalizacje

 

W naszej ofercie znajdziesz usługi związane z legalizacją towarów w kraju oraz uzyskiwania świadectwa pochodzenia towaru. Drugi z dokumentów ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru oraz jest wymagany przez instytucję w kraju importera. Bez omawianych dokumentów odprawa celna może być niemożliwa, jeśli zatem potrzebujesz pomocy w tej kwestii, skorzystaj z naszych usług.

Uzyskanie świadectwa pochodzenia towarów odbywa się w trzech krokach. Najpierw eksporter musi sporządzić odpowiednie dokumenty rejestracyjne oraz podać wzory podpisów osób, które reprezentują jego firmę. Następnie składa on wniosek i dokumenty handlowe wymagane w kraju importera. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą (w przypadku Polski).

Jeśli masz wątpliwości, jak przeprowadzić tę procedurę, zgłoś się do nas. Jesteśmy agencją z wieloletnim doświadczeniem i z przyjemnością pomożemy Ci dopełnić wszystkie formalności.