Blog

punkt celny

Proces odprawy celnej krok po kroku

Proces odprawy celnej to nieodłączny element handlu międzynarodowego, który pozwala na legalne przemieszczanie towarów przez granice państw. Odprawa celna jest procedurą, która może wydawać się skomplikowana, zwłaszcza dla osób, które nie mają doświadczenia w tego rodzaju działaniach. W tym artykule omówimy krok po kroku proces odprawy celnej w Polsce, aby ułatwić zrozumienie jego poszczególnych etapów i wymagań.

Czytaj więcej

podbijanie pieczątki na dokumentach

Najważniejsze dokumenty i formalności związane z odprawą celną

Odprawa celna to proces, który odgrywa kluczową rolę w transporcie międzynarodowym, umożliwiając legalne i bezpieczne przemieszczanie towarów przez granice. Procedury te są istotne nie tylko dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym handlem, ale także dla osób, które przemieszczają się z towarem między krajami. Zanim towar może bezpiecznie dotrzeć do swojego celu, konieczne jest spełnienie określonych formalności celnych. Poniżej omówimy, jakie kroki są zazwyczaj wymagane przy odprawie celnej.

Czytaj więcej

różne banknoty

Wysokość opłat celnych - jak obliczyć wysokość cła i VAT?

Przywóz i wywóz towarów za granicę wiąże się z koniecznością naliczenia i uiszczenia opłat celnych oraz podatków, w tym VAT-u, jeżeli państwo, do którego on trafia albo z jakiego pochodzi, nie należy do Unii Europejskiej. Łączy się to również z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz przedstawienia faktury, specyfikacji towarów albo listy towarowej, które posłużą do ustalenia wysokości zobowiązania celno-podatkowego. Ze względu na skomplikowanie istniejących w tej mierze regulacji dla uniknięcia popełnienia błędu skutkującego karami finansowymi lub przeciąganiem się poszczególnych procedur najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług agencji celnej, która dopełni wszystkich formalności.

Czytaj więcej

kod kreskowy

Wspólna procedura tranzytowa (WPT) - co to takiego?

Handel międzynarodowy wiąże się nierozłącznie z kwestią opłat celnych pobieranych, gdy towary przekraczają granicę celną. W przypadku państw należących do Unii Europejskiej obsługa celna ogranicza się do obowiązków statystycznych, inaczej jest, gdy ładunki są kierowane do krajów zewnętrznych lub z nich przybywają. W takiej sytuacji formalności graniczne będą znacznie bardziej rozbudowane. Jedną z obowiązujących procedur jest tzw. wspólna procedura tranzytowa. Przekonajmy się, czym jest.

Czytaj więcej

kobieta przegląda dokumenty

Czym jest deklaracja INTRASTAT?

Prowadzenie obrotu towarowego z partnerami handlowymi pochodzącymi z innych państw wiąże się z koniecznością dopełnienia procedur formalnych oraz naliczeniem i uiszczeniem opłat celnych. W przypadku państw będących członkami Unii Europejskiej oraz krajów, które zawarły z nią stosowne porozumienia, transakcje nie wymagają klasycznej obsługi celnej. W wielu sytuacjach podmioty zajmujące się importerem lub eksportem wewnątrzwspólnotowym będą jednak musiały przygotować deklaracje INTRASTAT. Przekonajmy się, czym są tego typu dokumenty i kto musi je przedstawiać.

Czytaj więcej

kolejka tirów

Odprawy celne na terenie Unii Europejskiej. Co warto wiedzieć?

Handel zagraniczny z państwami, które nie należą do Unii Europejskiej, wymaga dopełnienia odpowiednich procedur formalnych oraz uiszczenia opłat celnych. Dotyczy to towarów, które trafiają na obszar UE wszystkimi kanałami – transportem morskim, kolejowym i samochodowym. Dla ułatwienia działalności firm zajmujących się importem odprawy celne nie muszą się odbywać bezpośrednio podczas przekraczania granicy, a towary mogą być przechowywane w specjalnych składach celnych. Przekonajmy się, jakie możliwości istnieją w tym zakresie.

Czytaj więcej

transport

Na czym polega kompleksowa obsługa celna?

Agencje celne zajmują się pośrednictwem pomiędzy przedsiębiorcą przewożącym towary przez granicę a urzędem celnym (z którym to agencje celne są czasem mylone). Ich usługi polegają przede wszystkim na pomocy przy wszelkich formalnościach celnych, ale z roku na rok zaobserwować można, że agencje mają coraz więcej do zaoferowania. Przyjrzyjmy się więc temu, co może wchodzić dziś w zakres kompleksowej obsługi celnej.

Czytaj więcej

kolejka

Jak wyglądają procedury celne przy eksporcie do Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Po kilkukrotnym przesuwaniu ostatecznego terminu, Wielka Brytania w końcu opuściła Unię Europejską o północy 31 stycznia 2020 roku. Jednak przez następne jedenaście miesięcy trwał okres przejściowy, w którym towary przepływały przez granicę bez pełnych formalności celnych. W 2021 okres przejściowy się zakończył i dziś ze Zjednoczonym Królestwem handluje się już na podobnych zasadach, co z innymi krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Dla polskich przedsiębiorców, eksportujących swoje wyroby do Wielkiej Brytanii, oznacza to konieczność poddania się szeregowi procedur.

Czytaj więcej

model statku towarowego na dokumentach

Najważniejsze etapy odprawy celnej

W dobie globalizacji międzynarodowy transport towarów odbywa się codziennie na ogromną skalę. Do Polski, podobnie jak do innych krajów Unii Europejskiej, importowane są różnorodne wyroby, które mogą być tutaj sprzedawane z zyskiem. Ich przywóz wiążę się jednak z obowiązkową odprawą celną. Przyjrzyjmy się, jak wygląda taka procedura.

Czytaj więcej

ciężarówki

Główne zadania agencji celnych

Do Polski codziennie trafiają towary pochodzące zarówno z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i z krajów, które do Unii nie należą. Przywóz takich dóbr wiąże się z obowiązkiem dokonania odprawy celnej, która w przypadku wyrobów spoza Unii jest niestety złożonym procesem, wymagającym przygotowania szeregu dokumentów. Dlatego coraz więcej polskich firm decyduje się na współpracę z agencjami celnymi. Ale czym dokładnie są takie agencje i co mają do zaoferowania?

Czytaj więcej