Najważniejsze etapy odprawy celnej

W dobie globalizacji międzynarodowy transport towarów odbywa się codziennie na ogromną skalę. Do Polski, podobnie jak do innych krajów Unii Europejskiej, importowane są różnorodne wyroby, które mogą być tutaj sprzedawane z zyskiem. Ich przywóz wiążę się jednak z obowiązkową odprawą celną. Przyjrzyjmy się, jak wygląda taka procedura.


Odprawa rozpoczyna się od odbioru dokumentów przewozowych i ich weryfikacji. Następnie obliczyć należy kwotę należności celno-podatkowych i przygotować dokument SAD. Co to takiego? SAD to skrót od angielskiego „Single Administrative Document”, co tłumaczy się na „Jednolity Dokument Administracyjny”. Jest to uniwersalny dokument celny, wykorzystywany w międzynarodowym obrocie towarowym w odniesieniu do procedur wywozowych, przywozowych i procedury tranzytowej. Pełni on rolę wniosku o wszczęcie postępowania celnego.

Po złożeniu wniosku czekać należy na odpowiedź urzędu celnego. Po jej uzyskaniu przechodzimy do kolejnego etapu, czyli rozładunku towarów i dostarczeniu ich do urzędu, gdzie złożyć należy także dokumenty tranzytowe. Później potwierdzone dokumenty wracają do przewoźnika. Celnicy dokonują kontroli towaru i zgodności z dokumentacją, a następnie podejmują decyzję, czy może on przekroczyć granicę. Jeżeli tak, towar zostaje zwolniony i trafia do odbiorcy, który musi potwierdzić zgodność otrzymanej dokumentacji ze stanem faktycznym ładunku.

Odprawa celna w procedurze uproszczonej

Jak widać, odprawa to złożony i czasochłonny proces. Możliwe jest jednak dokonanie jej w uproszczonej postaci, dzięki skorzystaniu z usług wyspecjalizowanej agencji celnej, która przejmuje na siebie większość formalności i reprezentuje klienta w kontaktach z celnikami. W tym wariancie nie ma nawet  konieczności przedstawiania towaru w urzędzie, a decyzja o jego zwolnieniu może zostać uzyskana nawet w kilka minut poprzez system informatyczny. Jest to więc idealne rozwiązanie dla importerów, którym zależy na czasie.