Odprawy celne na terenie Unii Europejskiej. Co warto wiedzieć?

Handel zagraniczny z państwami, które nie należą do Unii Europejskiej, wymaga dopełnienia odpowiednich procedur formalnych oraz uiszczenia opłat celnych. Dotyczy to towarów, które trafiają na obszar UE wszystkimi kanałami – transportem morskim, kolejowym i samochodowym. Dla ułatwienia działalności firm zajmujących się importem odprawy celne nie muszą się odbywać bezpośrednio podczas przekraczania granicy, a towary mogą być przechowywane w specjalnych składach celnych. Przekonajmy się, jakie możliwości istnieją w tym zakresie.

Jak wygląda odprawa celna?

Odprawa celna wymaga ustalenia rodzaju oraz wartości towarów na podstawie dostarczonej dokumentacji, a także naliczeniu cła według obowiązujących w konkretnym przypadku taryf. W celu jej przeprowadzenia eksporter musi dysponować numerem EORI oraz sporządzić zgłoszenie celne, a także przedstawić fakturę albo deklarację wartości celnej, która pozwoli na określenie podstawy do naliczenia cła. Niezbędne mogą być także dodatkowe dokumenty np. uzasadniające zastosowanie preferencyjnych taryf albo zezwolenia na przywóz lub stosowne certyfikaty (np. świadectwa weterynaryjne), jeżeli są wymagane przy danym towarze. Odprawa celna następuje wówczas, gdy przywożony towar przekracza granicę celną. W razie korzystania ze składu celnego albo magazynu czasowego składowania konieczność zapłacenia cła może być przesunięta w czasie. W przypadku składu cło będzie płacone z chwilą, gdy partia towaru będzie go opuszczać. Magazyny czasowego składowania służą natomiast do przechowywania towarów do czasu załatwienia niezbędnych do dokonania zgłoszenia celnego formalności i z nich mogą być przekazane do składu celnego.

Agencja celna – co może zaoferować?

Załatwienie procedur celnych można zlecić agencji celnej, która przejmie na siebie dopełnienie wszystkich formalności. Agencja pełni funkcję pośrednika między firmą importującą a administracją celną, dbając o przygotowanie i przedstawienie odpowiedniej dokumentacji oraz dokonanie zgłoszenia celnego. Może też m.in. pomóc w przygotowywaniu deklaracji Intrastat i obsługiwać świadectwa pochodzenia.