Wspólna procedura tranzytowa (WPT) - co to takiego?

Handel międzynarodowy wiąże się nierozłącznie z kwestią opłat celnych pobieranych, gdy towary przekraczają granicę celną. W przypadku państw należących do Unii Europejskiej obsługa celna ogranicza się do obowiązków statystycznych, inaczej jest, gdy ładunki są kierowane do krajów zewnętrznych lub z nich przybywają. W takiej sytuacji formalności graniczne będą znacznie bardziej rozbudowane. Jedną z obowiązujących procedur jest tzw. wspólna procedura tranzytowa. Przekonajmy się, czym jest.

Jakie są procedury celne?

Obsługa celna na terenie państw należących do Unii Europejskiej jest ujednolicona i prowadzona na podstawie wspólnych reguł. W zależności od tego, z jakiego państwa pochodzi towar oraz jaki jest jego rodzaj, zastosowana może być jedna z 4 przewidzianych przez UE procedur: wg konwencji TIR, czasowej konwencji ATA, czasowej konwencji CPD albo konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej.

Czym jest procedura WPT?

Wspólna procedura transportowa WPT (Convention on a common transit procedure) wynika z konwencji zawartej między państwami będącej członkami Unii Europejskiej a krajami z nią stowarzyszonymi w ramach EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), takimi jak Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, a także Islandia i Wielka Brytania. W ramach przepisów konwencji regulowane są kwestie dokonywania zgłoszenia celnego i danych, jakie powinny się w nim znaleźć, a także obowiązków organów celnych wiążących się z odprawą. Procedury WPT mają zastosowanie przy transporcie kołowym – drogowym i kolejowym, a także morskim, lotniczym oraz przesyłowym.

Co oznacza procedura WPT?

Procedura WPT może być realizowana jako procedura tranzytu T1 albo T2. Pierwsza z nich występuje przy wwozie towarów na teren Unii Europejskiej (import zewnętrzny), a druga przy wywozie towarów z państwa UE do państwa EFTA (eksport wewnętrzny). Celem procedury WPT jest uproszczenie i ujednolicenie formalności oraz skrócenie czasu potrzebnego do ich realizacji. Wiąże się to z faktem, że działania podejmowane przez służby celne będą identyczne, podobnie jak obowiązująca dokumentacja.