Wysokość opłat celnych - jak obliczyć wysokość cła i VAT?

Przywóz i wywóz towarów za granicę wiąże się z koniecznością naliczenia i uiszczenia opłat celnych oraz podatków, w tym VAT-u, jeżeli państwo, do którego on trafia albo z jakiego pochodzi, nie należy do Unii Europejskiej. Łączy się to również z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz przedstawienia faktury, specyfikacji towarów albo listy towarowej, które posłużą do ustalenia wysokości zobowiązania celno-podatkowego. Ze względu na skomplikowanie istniejących w tej mierze regulacji dla uniknięcia popełnienia błędu skutkującego karami finansowymi lub przeciąganiem się poszczególnych procedur najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług agencji celnej, która dopełni wszystkich formalności.

Co jest potrzebne do ustalenia wysokości opłat celnych i podatku VAT?

Odprawa celna towarów jest dokonywana na podstawie zgłoszenia celnego oraz załączonych dokumentów związanych z przeprowadzoną transakcją. W grę wchodzi tu faktura albo specyfikacja towarów lub lista towarowa, w sytuacji, gdy faktura nie spełnia funkcji specyfikacji. Potrzebne będą także dokumenty wymagane do zastosowania preferencyjnych ustaleń taryfowych, a przy niektórych towarach również specjalne zezwolenia. Ze względu na określenie zobowiązań celno-podatkowych najważniejsza będzie dokumentacja pozwalająca na ustalenie wartości celnej towarów, a więc faktura, albo inne dokumenty dające możliwość dokonania klasyfikacji taryfowej towaru. W zależności od sytuacji może to być opinia rzeczoznawcy, informacja o technologii wytwarzania czy wreszcie certyfikat sporządzony przez producenta albo uprawnioną placówkę badawczą, podający skład chemiczny i surowcowy towaru.

Jak określić ile cła i VAT trzeba zapłacić?

Do ustalenia wysokości opłat celnych można wykorzystać Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC oraz znajdujący się na niej Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej – ISZTAR 4, zawierający kalkulator taryfowy. Pozwala on na ustalenie opłaty po określeniu wartości celnej towaru. Wymagane jest jednak dokładne podanie kodu CN lub TARIC wskazującego na klasyfikację taryfową oraz powiązaną z nimi stawką celną. W celu uniknięcia pomyłki można wystąpić o Wiążącą Informację Taryfową, która wskaże, do jakiego kodu powinien zostać zaklasyfikowany konkretny wyrób. Wartość celna wraz z cłem daje podstawę opodatkowania podatkiem VAT.